Holocaust v Prostějově

 

Nacistická zvůle se v průběhu II. světové války projevila v Prostějově v té nejhorší podobě v poměru k židovskému obyvatelstvu.
Prostějov byl často označován jako „hanácký Jeruzalém“, protože zde sídlila mimořádně velká židovská komunita, o to významnější, že měla i rozsáhlou ekonomickou sílu. Přitom zde došlo k tragickému paradoxu, protože židovští věřící většinou mluvili německy a částečně se dříve i hlásili k německé národnosti, zatímco vlastní německé obyvatelstvo bylo ve městě početně poměrně slabé. Prostějovská židovská obec naopak byla v moravských poměrech jedna z největších, v roce 1930 se zde k židovské národnosti hlásilo 740, ale k židovskému náboženství 1442 obyvatel. A právě židovské obyvatelstvo, bez ohledu na jazyk a řeč, se stalo předmětem nejrozsáhlejších, nejhorších a nejzrůdnějších útoků nacistického režimu, který vyústil v masovou genocidu.
Na základě rasistických tzv. norimberských zákonů byli také protektorátní Židé zatlačování poměrně velmi rychle do postavení nejen údajně méněcenných, ale vůbec zavrženíhodných a škodlivých elementů. Židé byli hned zbaveni všech možností vykonávat státní a veřejné funkce a postupně i mnohá důležitá povolání, jako byli advokáti, lékaři a podobně. Židovská mládež byla vyloučena ze všech středních škol, nemluvě o školách vysokých a od školního roku 1940 dokonce i ze škol obecných.
Po arizaci většího majetku došlo v Prostějově i k evidenci a vykazování Židů z obecních domů a bytů a podobně jako jinde i k zabavování radiopřijímačů, fotopřístrojů, jízdních kol, šperků, kožichů apod., což vše bylo korunováno nařízením o povinném nošení žluté šesticípé židovské hvězdy s nápisem JUDE od 1. září 1941. Židovská náboženská obec v Prostějově byla spolu s dalšími v Protektorátě, kromě pražské, rozpuštěna a zrušena, byly zakázány i židovské bohoslužby a další náboženské obřady. Synagoga byla i v Prostějově uzavřena, i když ji nestihlo takové zhanobení a zničení, jak tomu bylo například v Olomouci.
Po arizaci majetku a celkové degradaci lidské důstojnosti židovských rodin přikročily v roce 1942 nacistické úřady k tomu nejhoršímu, k deportaci všech protektorátních Židů napřed do terezínského ghetta a odtud do likvidačních míst a táborů. V Prostějově k tomu došlo ve velmi krátké době čtrnácti dnů v červnu a červenci 1942, kdy byli zdejší Židé zařazeni spolu s dalšími ze střední Moravy do čtyř transportů z Olomouce do Terezína. Odtud se však v tomto případě většinou nedostali do koncentračního tábora v Osvětimi, jak tomu bylo s dalšími transporty, ale byli brzy odvezeni vlaky do Malého Trostince a do Běloruska k městu Baranoviči, kde byli vražděni buď plynem z projíždějících speciálně upravených nákladních automobilů, nebo postříleni jednotkami SS. Podle jedné zprávy postihla nacistická genocida 1600 prostějovských Židů. Zcela konkrétní poválečný seznam židovských obětí holocaustu z Prostějovska, tj. až na výjimky přímo z města Prostějova, obsahuje celkem 1227 jmen. Je třeba zdůraznit, že nacistická zrůdnost se nevyhnula v tomto případě žádnému z Židů. Jen jedincům se podařilo uniknout na poslední chvíli do zahraničí.

 

Text vybrán z knihy Prostějov dějiny města 2

 

 

Osudy prostějovské židovské komunity mapuje i projekt "Zmizelí sousedé". V Prostějově se této problematice věnuje historička muzea PhDr. Marie Dokoupilová. Některé své závěry publikovala ve sborníku Židé a Morava XIII., Kroměříž 2007, s. 221 - 255. Soubor ve formátu doc. naleznete zde.

 

Fotogalerie některých obětí holocaustu: 

    

Anna Kleinerová a dcery  (dcery přežily)           Salomon Kleiner                      

  

     

David Rosenzweig         Lilly provd.Rosenzweigová

                       p. Schmidt

   

Ilsa Drescherová       Hedvika Weisskopfová s dětmi (Lilly vlevo, Kurt vpravo) a jejich kamarádem

 Lilly Weisskopfová         

  

   Rut Drescherová                                                  Edith a Erna Gadielovy

  

Ladislav Frisch                                                             Felix Kornfeld

    

Trude Fuchsová          Elvira Fuhrmannová                   A. Hollanderová 

  Gertrude Fuhrmannová 

                          

  Hermína Bergerová s dcerami Zdenkou a Evou          Trude Heilligová

                         

    

Vilém Grϋnbaum                          Albert Schoen,rabín                                             

   

   

                                                                               Ludwig Kurz

Vítězslav Kurz

    Eliška Kurzová

Judita Kurzová                                           R.Kurzová

  

R. Weissbarth                                     Věra Weissbarthová

Petr a Otto Weissbarthovi

     

    Herman Tandler   Dorothea Tandlerová, matka Hermana Tandlera    

                                                 

  

Arthur Schreiber                       Adolf Placzek

         

Emil Altar           Kateřina Altarová 

      

Selma Altarová                 Alfred Altar

   

               Lea Herrmannová                                     Rudolf Berger               

  

 

        

        Eva Jahodová                         Fanny Beleichfeldová 

                                                                                                                                       

  

                 Markéta Grϋnwaldová (vlevo)                       Oskar Grϋnwald

      

      Mania Greifová                            Regina Greifová

     

            Lotte Stiassna

    

         Cornelie Langová                                   Michael Lang

Michael Lang (syn)

 

                       

   

Alice Steckelmacherová                      Otto Steckelmacher

      

Jiří Steckelmacher            Bedřich Steckelmacher 

   

Hanuš Steckler                          Ruth Weissová

  

       Stefanie Steinerová

   

Josef Steiner                                    Max Steiner

   

Klára a Leo Reichovi           Tomík Reich s babičkou Annou Ledererovou 

                   

  

Malvína Reichová

                

Jos.Brenner   Stella Brennerová    Otto Deutsch

                 

         

Pavel Banda      Lydie Bandová              Helmut Banda

     

Oskar Lustig - Fischer             Dezo Pasternak                             Edita Pasternaková

  

Isabela Pasternak                                         Tibor Pasternak

     

     Kitty Platzerová            Elsa Wollishová

                                 

   

     

Rodina Beamtova

Robert Gelb                    Kateřina Gelbová    

     

H. Gelb                                  Heda Gelbová

    

Herta Gelbová                      dr. Max Gelb

              

Leo Sϋssmann                               Milan Schreiber 

                                   

  

Erich Schreiber                                       Anna Schreibrová

  

A. Marmorstein, kantor          Arnošt Pollak      Greta Pollaková

    

Arnošt Wodak      Bedřiška Gottesmannová, roz.Bőhmová   Bedřiška Zwillingerová                    

    

Blanka Bachrichová                    Cilli Steinscheiderová

        

Ema Grϋnfeldová       Ižo Grunfeld                 Hana Weilová

      

         Jakub Kobler             Leo a Zdeňka Spielmannovi

  

Hana Meitnnerová                              Jindřich Sommer

     

  Leo Spitz                          Samuel Fuchs                   

    

Max Lenkawitz                  Aloisie Spitzerová             

    

                        Adlof a Ida Lampelovi

     

Ilse Sinaibergerová                Otto Sinaiberger

    

Walter Sinaiberger              František Frisch

        

Regina Sperberová        Šalamoun Sperber

             

   Marie Sperberová     Judita Sperberová

   

Vítězslav Manuel                         Katuše Manuelová               

   

    

Zdena Balleková                 Leo Ballek

   

      Berta Glassová                 Gustav Glass

    

Fritz Husserl                   MUDr. Bruno Mandl

  

Leo Bergel                           Irena Bergelová

  

Michael Glϋckselig        Jan Grϋnwald         František Grünwald

Pavla Grünwaldová

Artur Grünwald

      

        Irma Bauerová       Ludvík Bauer

     

Irma a Zdeněk Bauerovi      Petr Bauer

   

Josef Winterstern                             Dezider Taus

   

H. Mϋllerová, L. Weisskopfová (zleva)           

   

Josef Kohn                                        Josef Samet

Josef a Hermína Kohnovi

      

Oskar Begleiter                          Kamila Wolfová                         

      

   Regina Spielmannová                   Irma Brollová

        

       Julie Gottlobová                Herbert Strauss

    

Eva-Zuzana Rosenzweigová Max Rosenzweig      Lilly Rosenzweigová

 

        

Šimon Bruch                                Eva Bruchová

Anita Bruchová

     

Alžběta Kleinová                  Mikoláš Klein

Alexander Klein

     

Mořic Pollak 

Etti Somogyi                

   

Fanny Morgensternová            Leo Schap     David Schap

      

Leo Heilig                                 Klara Heiligová

   

      Marie Galusová

     

Mizzi Kaufmannová               Erich Kaufmann

     

MUDr. Hans Zweig           Paul Zweig

     

M. Sternkukerová               Otto Donath

   

Erich Riess                          Arnošt Springer

   

                                       Regina Semmelová

   

Ilsa Pollaková                     Johanna Friedmannová

Josefa Salzerová

                

Arjeh Gottlob        Ignatz Brossler       Lucie Schwarzová

  

Eva Redlichová     Julie Brammerová, matka Evy Redlichové

     

Karel Kern             Růžena Kernová   

Adolf Spitzer        

 

Miriam Sonnenmarková

Oběti holocaustu naleznete na stránkách památníku Yad Vashem Jerusalem:

http://www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Welcome 

 

Antisemitismus není bohužel minulostí ani po hrůzách holocaustu - pojednání na toto téma ve formátu doc. naleznete zde.

 

Odkaz na stránky paní Maud Beer, prostějovské rodačky, s jejíž významnou pomocí vznikla tato galerie:

http://maudb.weebly.com/

 

 

 

 

Dokument vložil: Mgr. Jana Gáborová, dokument schválil: Jana Gáborová
založeno: 08.10.2013 13:31:59 , naposledy aktualizováno: 14.10.2014 08:20
Kontakt na správce webu:
Čtvrtek 3.9.2015 23:21