Karate

Karate TRITON Plumlov

      

Co je to vlastně karate

Co je to vlastně karate ...

Karate je možné definovat jako umění sebeobrany beze zbraní. Sestává z dynamických útočných a obraných technik, které využívají všech částí těla pro dosažení maximální účinnosti.

Cvičení karate

Cvičení karate je možné rozdělit do tří navzájem propojených kategorií:

  • Kihon (nácvik postojů, krytů, úderů a kopů)
  • Kata (simulace bojových situací)
  • Kumite (nácvik souboje s jedním či více partnery)

V každé kategorii je začátečník vyučován na nejzákladnější úrovni, dokud se mu vyučované techniky nezažijí a nestanou se spontánními. Jak se student technicky zlepšuje, musí se zároveň zvyšovat i jeho (nebo její) fyzická kondice, protože pokročilejší techniky vyžadují mnohem větší vklad energie. Na této úrovni se student setkává s daleko složitějšími a náročnějšími kata a s dynamičtějšími typy kumite. Jak se student přibližuje úrovni černého pásu, stávají se pro něj (pro ni) techniky, síla, rychlost a koordinace pohybů díky tvrdému tréninky naprosto přirozenými. Právě v této fázi zjišťuje pro věc opravdu zapálený student, že jeho studium karate sotva začalo. Opravdovým cílem tréninku karate je totiž zdokonalování sebe sama prostřednictvím zdokonalování se v tomto umění.

Karate jako sebeobrana

Karate je jedno z nejdynamičtějších bojových umění vůbec. Vycvičený karateka je schopen perfektně koordinovat svou mysl i tělo a tím podle své vůle odpoutat obrovskou fyzickou sílu. Proto to není velká fyzická síla, ale schopnost koordinovat mysl a tělo, co dělá silného karateku. Při rozvíjení této schopnosti zjistí dokonce i ta nejmenší osoba, že má v sobě dostatek síly, aby udeřila jakéhokoliv útočníka opravdu ničivou silou.

Přínos karate

V našem každodenním životě často zapomínáme na hodnotu cvičení jak pro naše fyzické, tak i psychické zdraví. Cvičení karate rozvíjí koordinaci pohybů, zrychluje reflexy a zvyšuje naši sílu a energetický potenciál.

Opravdu zapálené cvičení karate také zvyšuje vyrovnanost a pohodu, rozvíjí jasnost myšlenkových pochodů, přináší hlubší náhled do vlastních duševních schopností a v neposlední řadě zvyšuje sebevědomí karateky. V tomto smyslu není karate konečným cílem, ale pouze prostředkem k dosažení konečného cíle. Je to činnost, kde rostoucí věk není překážkou. Ten spíše zvyšuje schopnost opravdu dokonalé koordinace mysli a těla.

 

Karate Historie

. . . . .Původ karate se datuje daleko do minulosti, před více než 1000 lety. Když byl Daruma v klášteře Shaolin v Číně, učil své žáky metodám rozvoje vytrvalosti a fyzické sily nezbytným k tomu, aby mohli snášet kázeň, jež byla součástí jejich náboženství. Fyzická tréninková metoda se dále rozvíjela a přizpůsobovala, až se stala tím, co dnes nazýváme saolinskou metodou boje. Toto bojové umění bylo přeneseno na Okinawu a smísilo se s domácí ostrovní bojovou technikou. Vladce dávné Okinawy a pozdější feudální pan Kagosimy, nejjižnějšího výběžku ostrova Kjušu v Japonsku, zakázal používání zbrani. To vedlo k rozvoji boje "prázdnou rukou" i k rozvoji sebeobranných technik. Toto bojové umění se díky svému čínskému původu nazývalo karate a psalo se ve znacích doslovně vyjadřovaných "čínská ruka". Moderní mistr tohoto umění Gichin Funakoshi, který zemřel v r. 1957 ve veku 88 let, změnil znaky tak, že doslovně znamenaly "prázdná ruka". Funakoshi však zvolil tyto znaky i pro jejich význam v zenbuddhistické filozofii: "stát se prázdným". Pro mistra bylo karate bojovým uměním, ale bylo také prostředkem tvorby charakteru. Napsal: "Jako lesklý povrch zrcadla odrazí vše, co je předním, a jako se tichým údolím nese i slabý zvuk, tak musí žák karate vyprázdnit ze své mysli sobectví a zkaženost při úsilí vhodně reagovat na cokoli, s čím se může střetnout.. Toto je význam kara, neboli "prázdný", v karate".

. . . . .

Karate bylo poprvé předvedeno japonské veřejnosti v r. 1922, kdy Funakoshi, který byl profesorem ne okinawské vysoké pedagogické škole, byl pozván, aby vyučoval a předváděl ukázky tradičních bojových umění pod záštitou ministerstva školství. Jeho ukázky tak zapůsobily na diváky a posluchače, že byl zavalen žádostmi, aby zůstal vyučovat v Tokiu. Namísto návratu na Okinawu učil Funakoshi karate na různých univerzitách a v Kodokanu - měkce džudo - do doby, kdy byl schopen v r. 1936 ustavit Shotokan, velký mezník v historii karate v Japonsku.

. . . . .

Japonska asociace karate (JKA) byla utvořena v roce 1955 s Funakoshim jako hlavním instruktorem. V té době měla tato organizace jen málo členů a několik instruktorů, kteří karate studovali pod vedením stárnoucího mistra. Asociaci uznalo ministerstvo školství v r. 1958. Téhož roku uspořádala asociace první Celojaponské mistrovství v karate, které se pak stalo každoroční záležitostí a pomáhalo ustavit karate jako soutěžní sport. Asociace, která zaznamenala obrovský růst, má nyní 100 000 clenu aktivních žáků karate a asi 300 přidružených karatistických klubů po celém světě.

. . . . .

úloha karate v moderní době je mnohostranná. Jako praktický prostředek sebeobrany se široce vyučuje v soukromých klubech a např. v Japonsku je součástí tréninkového programu pro policisty a členy ozbrojených sil. Velký počet vysokých škol nyní začleňuje karate do svých programů tělesné výchovy a jeho techniky se také učí vzrůstající počet žen. V Japonsku a všude ve světě však karate získává velkou popularitu jako soutěžní sport, který zdůrazňuje mentální kázeň stejně tak jako fyzické schopnosti. To, co bylo původně vytvořeno na Dálném východě jako bojové umění, pak přežilo změny odehrávající se staletí, aby se stalo nejen vysoce účinným prostředkem sebeobrany beze zbraně, ale také vzrušujícím, vyzývajícím sportem, uspokojujícím nadšence v celém světě.


KARATE

TRITON
PLUMLOV


?lenové oddílu KARATE TRITON PLUMLOV

?lenové oddílu KARATE TRITON PLUMLOV

Kontakt:

Radovan Ambrož
Plumlov
Tel.: 582 393 176

Bohuslav Kopec
Prostějov
602 885 581

David Krčmář
Prostějov
603 245 642

 

Dokument vložil: Ilona Božková, dokument schválil: Jana Gáborová
založeno: 23.07.2009 10:05:06 , naposledy aktualizováno: 23.07.2009 10:05
Kontakt na správce webu:
Pátek 27.11.2015 12:46