Občan

     

Komunální služby

Odbor správy a údržby majetku města vykonává agendu smluvního zajišťování, věcné a finanční kontroly prací, které pro město zabezpečují organizace :

.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. zabezpečují pro město:
- údržbu komunikací, dopravního značení,
- zabezpečení sběru a likvidace komunálního odpadu
- čistění města
- údržbu veřejné zeleně
- správa a údržba městských hřbitovů
- správa a údržba veřejného osvětlení
 
Jednotlivé činnosti mají na starosti:
Ludmila Horáková – údržba a opravy komunikací, veřejné osvětlení
Ilona Kovaříková – zabezpečení sběru a likvidace komunálního odpadu, čistění města
Simona Říhová – zabezpečení údržby veřejné zeleně
Petr Polák – zabezpečení správy a údržby hřbitovů

Domovní správa Prostějov, s.r.o. zabezpečuje pro město:
- správu a údržbu bytů a nebytových prostor
- opravy bytů a nebytových prostor
- správu a údržbu městských lázní a zimního stadionu

Jednotlivé činnosti má na starosti:
Petr Polák – správa bytů a nebytových prostor

Telefonní čísla na uvedené pracovníky jsou uvedeny v menu pracovníci.

Dokument vložil: Richard Sedlák, dokument schválil: Richard Sedlák
založeno: 06.06.2012 13:10:11 , naposledy aktualizováno: 06.06.2012 13:10
Kontakt na správce webu:
Pátek 25.4.2014 09:35