Komunální služby

Odbor správy a údržby majetku města vykonává agendu smluvního zajišťování, věcné a finanční kontroly prací, které pro město zabezpečují tyto organizace:

.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. zabezpečuje:

 • údržbu komunikací, dopravního značení,
 • zabezpečení sběru a likvidace komunálního odpadu
 • čistění města
 • údržbu veřejné zeleně
 • správu a údržbu městských hřbitovů
 • správu a údržbu veřejného osvětlení.

Jednotlivé činnosti mají na starosti tito pracovníci:

 • Ludmila Horáková – údržba a opravy komunikací, veřejné osvětlení
 • Ilona Kovaříková – zabezpečení sběru a likvidace komunálního odpadu, čistění města
 • Simona Říhová – zabezpečení údržby veřejné zeleně
 • Petr Polák – zabezpečení správy a údržby hřbitovů 

Domovní správa Prostějov, s.r.o., zabezpečuje: 

 • správu a údržbu bytů a nebytových prostor
 • opravy bytů a nebytových prostor
 • správu a údržbu městských lázní a zimního stadionu

Jednotlivé činnosti má na starosti Petr Polák.

Telefonní čísla na uvedené pracovníky jsou uvedeny v menu pracovníci.

 

Dokument vložil: Richard Sedlák, dokument schválil: Richard Sedlák
založeno: 06.06.2012 13:10:11 , naposledy aktualizováno: 25.06.2014 07:58
Kontakt na správce webu:
Středa 25.11.2015 23:16