Instituce a úřady

 • Magistrát města Prostějova
  nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 
  tel.: 582 329 111, fax: 582 342 338, bezplatná informační linka 800 900 001 
  www.prostejov.eu
  kontakty na jednotlivé pracovníky - Adresář úřadu 
  datová schránka: mrtbrkb
 • Domovní správa Prostějov, s.r.o.
  Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov 
  tel.: 582 301 711 
  www.dsp-pv.cz
 • Lesy města Prostějova, s.r.o
  Školní 4, 796 01 Prostějov 
  tel.: 582 340 719, 604 650 400
 • Městské divadlo v Prostějově
  Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 329 600, 602
  předprodej: 582 329 603
  e-mail:
  www.divadloprostejov.cz
 • Městská knihovna Prostějov
  Skálovo nám. 6, 796 01Prostějov
  tel.: 582 329 660, 661
  www.knihovnapv.webnode.cz
 • DUHA - kulturní klub u hradeb
  Školní 4, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 329 620, 640
  www.prostejov.eu 
 • Nemocnice Prostějov
  Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
  tel.: 582 315 111
  www.nemocniceprostejov.agel.cz
 • Česká obchodní inspekce - Inspektorát Moravskoslezký a Olomoucký
  Krapkova 3, 779 00 Olomouc
  tel.: 585 223 317
  www.coi.cz
 • Poradna Prostějov
  Každé 1. pracovní pondělí každého měsíce roku 2015 v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic č. dv. 435 ve 3. poschodí Magistrátu města Prostějova, Školní 4. Konzultace probíhají od 13:00 - 16:00hod. Bližší informace je možno získat na Odboru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí budovy (dv.č. 143 - 147).
 • Finanční úřad pro Olomoucký kraj
  územní pracoviště Prostějov

  Křížkovského 1, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 327 111
  www.financnisprava.cz
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  odloučené pracoviště Prostějov
  Rejskova 28, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 302 582
  www.uzsvm.cz 
 • Katastrální úřad pro Olomoucký kraj 
  katastrální pracoviště Prostějov

  Komenského 14, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 302 511
  www.cuzk.cz
 • Úřad práce ČR
  kontaktní pracoviště Prostějov

  Plumlovská 36, 796 01 Prostějov
  tel.: 950 154 111 
  http://portal.mpsv.cz
 • Státní sociální podpora
  Lutinovova 1, tel.: 950 154 510, 530
  http://portal.mpsv.cz
 • Česká správa sociálního zabezpečení
  Okresní správa sociálního zabezpečení Prostějov

  Plumlovská 36, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 300 511, fax: 582 300 575 
  www.cssz.cz
 • Oddělení důchodového pojištění a referát LPS
  Újezd 10, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 300 589, LPS - 582 300 559
  www.cssz.cz
 • Česká školní inspekce - Inspektorát Olomouc
  Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
  tel.: 585 540 114, 723 576 318
  www.csicr.cz
 • Agentura pro zemědělství a venkov
  A. Krále 1552/4, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 406 045 (ústředna) 
 • Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj
  Podatelna Prostějov

  Za Kosteleckou ul. 3902, 796 04 Prostějov
  tel.: 582 345 211, 222
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  pracoviště Prostějov
  Za Kosteleckou ul. 3902, 796 04 Prostějov
  tel.: 606 784 309
  www.eagri.cz
 • Policie ČR - Krajské ředitelství Olomouckého kraje - územní odbor Prostějov
  Újezd 12, 796 01 Prostějov, tel.: 158
  ústředna: 974 781 230, fax: 974 781 900
  www.policie.cz 
  Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
  A. Krále 3, 796 01 Prostějov
  tel.: 974 781 302, 303 
  Dopravní inspektorát
  Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov
  tel.: 974 781 250
  fax: 974 781 928
  Policie ČR - obvodní oddělení Prostějov 1
  Újezd 12, 796 01 Prostějov
  tel: 974 781 651
  fax: 974 781 658
 • Celní úřad pro Olomoucký kraj
  Blanická 19, 772 71 Olomouc
  tel.: 585 111 111
  fax: 585 111 113
  www.celnisprava.cz
 • Okresní soud
  Havlíčkova 16, 796 09 Prostějov
  tel.: 582 401 611
  fax: 582 342 276
  http://portal.justice.cz
 • Okresní státní zastupitelství v Prostějově
  Rejskova 14, 796 85 Prostějov
  tel.: 582 319 011
  fax: 582 319 030, 035
  http://portal.justice.cz 
 • Mediační a probační služba
  Svatoplukova 53, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 361 561, 731 692 745
  www.pmscr.cz
 • Okresní agrární komora
  Kollárova 9, 796 01 Prostějov
  tel. 582 330 706, 582 338 565
  fax: 582 330 706
  www.agrocr.cz
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
  Územní pracoviště Prostějov

  Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov
  tel.: 582 338 501, 582 305 760
  fax: 582 305 762
  e-mail:  
  www.khsolc.cz
 • Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Prostějov
  Třebízského 1-3, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 301 511 
  fax: 582 301 555 
  www.archives.cz
 • Státní pozemkový úřad Prostějov
  A. Krále 4, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 406 011 
  fax: 582 406 015
  www.pfcr.cz
 • Okresní hospodářská komora
  Lidická 6, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 332 489
  www.ohkpv.cz 

Banky

 • Komerční banka, a.s.
  Poděbradovo nám. 980/11, 796 01 Prostějov
  tel.: 955 559 321, 955 511 111
  Svatoplukova 2482/53, Prostějov
  tel.: 955 559 381, 955 511 111
  www.kb.cz
 • Česká spořitelna, a.s.
  Žižkovo nám. 137/17, 796 01 Prostějov
  tel.: 956 752 100
  OG Arkáda, Konečná 452/23, Držovice
  tel.: 956 752 465
  www.csas.cz  
 • Československá obchodní banka, a.s.
  Dukelská brána 5, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 300 111
  Sídl. Svobody 3576, 796 04 Prostějov
  tel.: 582 319 311
  www.csob.cz
 • GE Money Bank, a.s.
  Úprkova 6, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 302 651
  www.gemoney.cz  
 • UniCreditBank
  T. G. Masaryka 8, 796 01 Prostějov
  tel.: 955 959 859, infolinka 800 144 441
  www.unicreditbank.cz 
 • Raiffeisenbank, a.s.
  Hlaváčkovo nám. 3, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 400 800, infolinka 800 900 900
  www.rb.cz   
 • Fio banka, a.s.
  Kostelní 6, 796 01 Prostějov
  tel.: 224 346 948, 949
  www.fio.cz

Směnárny

 • Tourist Centrum, s.r.o.
  Žižkovo nám. 20, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 345 557
  www.smenarna-prostejov.eu
  OD Tesco, Konečná 25, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 330 401
  zelená linka: 800 100 792
 • Směnárna Škondra s.r.o.
  Netušilova 1, 796 01 Prostějov
  tel.: 588 008 200, 774 191 917
  www.skondra.cz
 • Mi Fin s.r.o.
  Dukelská brána 7, 796 01 Prostějov
  582 333 909, 739 457 701
  www.mifin.cz

Pojišťovny

 • Česká pojišťovna a.s.
  Úprkova 4626/3a, 796 01 Prostějov
  tel.: 581 291 423
  Mlýnská 913/16, 796 01 Prostějov
  tel.: 602 581 110
  www.ceskapojistovna.cz
 • Pojišťovna České spořitelny a.s.
  Kostelní 15 (Špalíček), 796 01 Prostějov
  tel: 582 330 855, 775 769 707, bezplatná linka 800 207 207
  www.pojistovnacs.cz
 • Generali Pojišťovna a.s.
  Vojáčkovo nám. 11, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 330 007, 582 349 611
  Plumlovská 31 (606 270 207)
  www.generali.cz
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
  Vápenice 7, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 336 972, 952
  www.koop.cz  
 • Allianz pojišťovna, a.s.
  Poděbradovo nám. 8 (582 348 789)
  Poděbradovo nám. 11/12, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 334 439, 720 544 919
  Riegrova 24 (605 533 682)
  Konečná 441/25, OD Tesco (605 533 682)
  www.allianz.cz  
 • UNIQA pojišťovna, a. s.
  Pernštýnské nám. 6, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 349 236, 582 333 457, 731 544 589
  info. linka: 800 120 020
  www.uniqa.cz 
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
  Hradební 4603/15, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 337 735, 733 616 251
  Plumlovská 17 (582 330 941, 724 977 253)
  T. G. Masaryka 30 (774 809 635)
  www.cpp.cz

Zdravotní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  Hliníky 5, 796 01 Prostějov
  tel.: 952 239 111
  www.vzp.cz
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  teritoriální pracoviště Prostějov
  Trávnická 2, 796 01 Prostějov
  tel. 582 331 011
  infolinka: 844 211 211 
  www.zpmvcr.cz
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  Mathonova 291/1, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 331 741
  Dukelská brána 5 (582 305 724, 726)
  www.cpzp.cz 

Správci inženýrských sítí

 • E.ON ČR a.s.
  zákaznická linka tel.: 840 111 333
  poruchová služba tel.: 800 225 577 - elektřina
  1239  -  plyn
  www.eon.cz 
 • RWE ČR a.s.
  zákaznická linka tel.: 840 113 355
  poruchová služba tel.: 1239 - plyn
  www.rwe.cz 
 • Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
  Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 301 011, 840 668 668 - hlášení havárií
  www.vakpv.cz  
  www.smv.cz
 • Správa silnic Olomouckého kraje - Středisko údržby Jih - Cestmistrovství Prostějov
  Kostelecká 55, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 406 094, 724 176 009
  www.ssok.cz 
 • A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
  Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 302 740, fax 582 302 777, zelená linka 800 100 351
  www.asa-group.com


Zpracoval:
Informační služba Magistrátu města Prostějova

 

Dokument vložil: Petra Vymazalová, dokument schválil: Petra Vymazalová
založeno: 01.10.2013 13:52:50 , naposledy aktualizováno: 21.08.2015 11:05
Kontakt na správce webu:
Čtvrtek 26.11.2015 15:05