Kontakty a odkazy
Call centrum Evropské databanky
 
hledej firmu nebo produkt
 

           

Instituce a úřady

 • MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
  nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 329 111, fax: 582 342 338, bezplatná informační linka 800 900 001
  www.prostejov.eu, kontakty na jednotlivé pracovníky - Adresář úřadu
  datová schránka: mrtbrkb 
 • DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, s.r.o.
  Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 301 711
  www.dsp-pv.cz/ 
 • LESY MĚSTA PROSTĚJOVA, s.r.o
  Kostelecká 17, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 340 719, 604 650 400 
 • MĚSTSKÁ KNIHOVNA PROSTĚJOV
  Skálovo nám. 6, 796 01Prostějov
  tel.: 582 329 660, 661
  www.knihovnapv.cz

 • DUHA - kulturní klub u hradeb
  Školní 4, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 329 620, 640
  www.prostejov.eu 
 • NEMOCNICE PROSTĚJOV
  Mathonova 291/1, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 315 111
  www.nempv.cz
 • ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE - Inspektorát Moravskoslezký a Olomoucký
  Krapkova 3, 779 00 Olomouc
  tel.: 585 223 317
  www.coi.cz
  Prostějov
  Každé 1. pracovní pondělí každého měsíce roku 2014 v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic č. dv. 435 ve 3. poschodí Magistrátu města Prostějova, Školní 4. Konzultace probíhají od 13:00 - 16:00hod. Bližší informace je možno získat na Odboru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí budovy (dv.č. 143 - 147).
 • ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
  Rejskova 28, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 302 582
  www.uzsvm.cz 
 • KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci
  katastrální pracoviště Prostějov
  Komenského 14, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 302 511
  www.cuzk.cz
 • ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
  Okresní správa sociálního zabezpečení Prostějov

  Plumlovská 36, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 300 511, fax: 582 300 575
  Oddělení důchodového pojištění a referát LPS
  Újezd 10, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 300 589, LPS - 582 300 559
  www.cssz.cz
 • ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE - Inspektorát Olomouc
  Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
  tel.: 585 540 114, 723 576 318
  www.csicr.cz
 • AGENTURA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV
  A. Krále 1552/4, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 406 045 (ústředna) 
 • KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Olomoucký kraj
  Podatelna Prostějov
  Za Kosteleckou ul. 3902, 796 04 Prostějov
  tel.: 582 345 211, 222
 • POLICIE ČR - okresní ředitelsví
  Újezd 12, 796 01 Prostějov, tel.: 158
  ústředna: 974 781 230, fax: 974 781 900
  www.policie.cz 

  Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
  A. Krále 3, 796 01 Prostějov
  tel.: 974 781 301 - 3

  Regionální oddělení pobytu cizinců Přerov
  U Výstaviště 18, Přerov
  tel.: 974 760 391, 392, 397, 399
  www.mvcr.cz

  POLICIE ČR - obvodní oddělení
  Újezd 12, 796 01 Prostějov
  tel: 974 781 651
  fax: 974 781 658
 • CELNÍ ÚŘAD pro Olomoucký kraj
  Blanická 19, 772 71 Olomouc
  tel.: 585 111 111
  fax: 585 111 113
  www.celnisprava.cz
 • OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PROSTĚJOVĚ
  Rejskova 14, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 319 011
  fax: 582 319 030, 035
  http://portal.justice.cz 
 • MEDIAČNÍ A PROBAČNÍ SLUŽBA
  Svatoplukova 53, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 361 561, 731 692 745
  www.pmscr.cz
 • OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
  Kollárova 9, 796 01 Prostějov
  tel. 582 330 706, 582 338 565
  fax: 582 330 706
  www.agrocr.cz
 • KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Olomouckého kraje
  územní pracoviště Prostějov
  Šafaříkova 49, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 338 501, 582 305 760
  fax: 582 305 762
  e-mail: podatelna@pv.khsolc.cz 
  www.khsolc.cz
 • ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ - Státní okresní archiv Prostějov
  Třebízského 1-3, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 301 511 
  fax: 582 301 555 
  www.archives.cz
 • STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD PROSTĚJOV
  A. Krále 4, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 406 011 
  fax: 582 406 015
  www.spucr.cz
 • OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
  Lidická 6, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 332 489
  www.ohkpv.cz 

BANKY

 • KOMERČNÍ BANKA a.s.
  Poděbradovo nám. 980/11, 796 01 Prostějov
  tel.: 955 559 321, 955 511 111
  Svatoplukova 2482/53, Prostějov
  tel.: 955 559 381, 955 511 111
  www.kb.cz
 • ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
  Žižkovo nám. 137/17, 796 01 Prostějov
  tel.: 956 752 100
  OG Arkáda, Konečná 452/23, Držovice
  tel.: 956 752 465
  www.csas.cz   
     
 • ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA a.s.
  Dukelská brána 5, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 300 111
  Sídl. Svobody 3576, 796 04 Prostějov
  tel.: 582 319 311
  www.csob.cz
   
 • GE MONEY BANK
  Úprkova 6, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 302 651
  www.gemoney.cz  
 • UniCreditBank
  T. G. Masaryka 8, 796 01 Prostějov
  tel.: 955 959 859, infolinka 800 144 441
  www.unicreditbank.cz 
 • RAIFFEISENBANK, a.s.
  Hlaváčkovo nám. 3, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 400 800, infolinka 800 900 900
  www.rb.cz   
   
 • FIO BANKA
  Kostelní 6, 796 01 Prostějov
  tel.: 224 346 948, 949
  www.fio.cz

SMĚNÁRNY

 • SMĚNÁRNA TOURIST CENTRUM
  Žižkovo nám. 20, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 345 557
  www.smenarna-prostejov.eu
  OD Tesco, Konečná 20, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 330 401
  zelená linka: 800 100 792

POJIŠŤOVNY

 • ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
  Úprkova 4626/3a, 796 01 Prostějov
  tel.: 581 291 423
  Mlýnská 913/16, 796 01 Prostějov
  tel.: 602 581 110
  www.ceskapojistovna.cz
 • POJIŠŤOVNA České spořitelny a.s.
  Kostelní 15 (Špalíček), 796 01 Prostějov
  tel: 582 330 855, 775 769 707, bezplatná linka 800 207 207
  www.pojistovnacs.cz
 • GENERALI POJIŠŤOVNA a.s.
  Vojáčkovo nám. 11, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 330 007, 582 349 611
  Plumlovská 31 (606 270 207)
  Vrahovická 41 (582 331 911, 602 774 205)
  www.generali.cz
 • KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA a.s.
  Vápenice 7, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 336 956
  www.koop.cz  
 • ALLIANZ a.s.
  Poděbradovo nám. 8 (582 348 789)
  Poděbradovo nám. 11/12, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 334 439, 720 544 919
  Riegrova 24 (605 533 682)
  Konečná 441/25, OD Tesco (605 533 682)
  www.allianz.cz  
 • UNIQA a. s.
  Pernštýnské nám. 6, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 349 236, 582 333 457, 731 544 589
  info. linka: 800 120 020
  www.uniqa.cz 
 • ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA
  Hradební 4603/15, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 337 735, 733 616 251
  Plumlovská 17 (582 330 941, 724 977 253)
  T. G. Masaryka 30 (774 809 635)
  www.cpp.cz

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

 • VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
  Hliníky 5, 796 01 Prostějov
  tel.: 952 239 111
  www.vzp.cz
 • JEDNATELSTVÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY MINISTERSTVA VNITRA ČR
  Trávnická 2, 796 01 Prostějov
  tel. 582 331 011
  infolinka: 844 211 211 
  www.zpmvcr.cz
 • ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
  Mathonova 291/1, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 331 741
  Dukelská brána 5 (582 305 724, 726)
  www.cpzp.cz 

SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

 • E.ON ČR a.s.
  zákaznická linka tel.: 840 111 333
  poruchová služba tel.: 800 225 577 - elektřina
  1239  -  plyn
  www.eon.cz 
 • RWE
  zákaznická linka tel.: 840 113 355
  poruchová služba tel.: 1239 - plyn
  www.rwe.cz 
 • VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, A.S.
  Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 301 011, 840 668 668 - hlášení havárií
  www.vakpv.cz  
  www.smv.cz
 • SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE středisko údržby Jih - Cestmistrovství Prostějov
  Kostelecká 55, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 406 087, 582 406 098
  www.ssok.cz 
 • A.S.A. TS PROSTĚJOV, s.r.o.
  Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov
  tel.: 582 302 740, fax 582 302 777, zelená linka 800 100 351
  www.asa-group.com

 

Aktualizováno 17.4.2014 

 

Dokument vložil: Petra Vymazalová, dokument schválil: Petra Vymazalová
založeno: 01.10.2013 13:52:50 , naposledy aktualizováno: 20.04.2014 11:11
Kontakt na správce webu:
Pondělí 21.4.2014 06:37